Zybertas Fridrichas Vilhelmas

Zybertas (Siebert) Fridrichas Vilhelmas (1833-1900) gimė 1833 05 05 Heisberge; spaustuvininkas, leidėjas. Nusipirkęs Šilokarčemoje (dabar Šilutė) spaustuvėlę pradėjo leidėjo darbą. 1865 m.  Klaipėdoje nupirko “F. V. Horcho našlės”, 1866 m. - E. Vaikinio, 1872 m.- A.H.Štobės spaustuves ir tapo  krašto poligrafijos pramonės šeimininkas. Sieberto įkurta spaustuvė veikė Klaipėdoje nuo 1865 iki 1944 metų. Po jo mirties spaustuvę perėmė sūnus HermannasWilhelmas, nuo 1922 m. įmonė priklausė   akcinei bendrovei, į kurią įėjo ir Zybertų šeimos nariai. Įmonė turėjo spaustuvę, litografiją, knygrišyklą, knygyną.

Siebert_Willy_ir_Helene_1920Leidėjų pora Willy ir Helene Siebert, 1920 m.Zybertų įmonėje buvo leidžiami laikraščiai lietuvių ir vokiečių  k., pirmasis laikraštis, leistas nuo 1867m. Klaipėdoje, buvo “ Memeler Zeitung” (“Klaipėdos laikraštis”). Spaustuvė  nuo 1872 m. nupirko ir iki 1944 m. leido žymiausią leidinį - dienraštį “Memeler Dampfboot” (“Klaipėdos garlaivis”), spausdino kitus periodinius leidinius “Pakajaus balsą”, “Keleivį”, „Lietuviškas kalendras“. 1905-1940 m. čia ėjo “Lietuviška ceitunga”, Spaudos įmonėje buvo leidžiamos knygos, įvairūs smulkūs leidiniai lietuvių kalba., skirti M. Lietuvai. F. V. Siebertas ir jo vardu pavadinta įmonė iki 1919m. parengė gausų būrį poligrafininkų.

Bendrovės nuveiktus darbus temdo prieš karą skleista priešiška Lietuvai propaganda. Po II pasaulinio karo spaustuvės   įkūrėjo vaikaitis F.V.Zybertas įmonę atkūrė Oldenburge (Vokietija), ten atnaujino “Memeler Dampfboot” leidimą.

Mirė FriedrichasVilhelmas Zybertas 1900-03-12 Klaipėdoje.

YouTube kanalas

tv-clip-art

... from Klaipeda

Happy Klaipeda

3-D Klaipėda

Virtuali_Klaipeda_pic

 

Vaizdo kameros Klaipėdoje

saugus_miestas2  Vaizdo kameros mieste. Stebėkiti transliuojamą vaizdą realiuoju laiku.

Konverteriai

Matavimo vienetų konverteris

units
 

Valiutos konverteris

currency-trading

Pasaulio laiko zonos

earth_time

Pasaulio šalių šventės

World map

Yra klausimų?

question_man feeder_2
Bill of Lading, Feeder, FCL, ...
FCL document-icon