Zauerveinas Jurgis

Zauerveinas_paminklasPaminklas J.ZauerveinuiLiepų g. 5 atidengtas paminklas skulptoriaus Gintauto Jonkaus darbas - filosofijos daktarui, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjui, publicistui, poetui Jurgiui Zauerveinui (Georg Sauerwein). Skulptūra realistinė, išlaikanti autentiškus asmenybės bruožus. Vaizduojamas mąstantis J.Zauerveinas – keliautojas, stabtelėjęs mieste prie upės ir atsirėmęs į turėklus, transformuotus į lyg atverstą knygą. Koks buvo žmogus, parašęs himną "Lietuvninkai mes esam gimę"?

J.Zauerveino eilėraščio „Lietuvininkais esame mes gimę“ posmais. Šis kūrinys XIX amžiaus pabaigoje buvo virtęs neoficialiu Mažosios Lietuvos gyventojų himnu. Klaipėdoje yra ir J.Zauerveino gatvė (buv. Plačioji).

Hanoverio apylinkėse gimęs J.Zauerveinas neturėjo nuolatinės pastogės - visą gyvenimą jis blaškėsi po Europos kraštus, studijavo įvairių tautų papročius, jų tradicijas, mokėsi kalbų. Gal todėl šį šviesuolį vaizduojanti pilkšvo granito skulptūra Liepų gatvėje prisišliejo prie restauruoto gyvenamojo namo, kuriame kažkada buvo nakvynės namai.

ZauerveinasJurgis ZauerveinasXIX amžiaus pabaigoje dažnai atklysdavęs ir į Klaipėdą J.Zauerveinas šiame name arba gretimuose Liepų gatvės pastatuose susitikdavo su tuo metu Rytprūsiuose veikusiais lietuvių tautinio sąjūdžio atstovais, tarp kurių buvo ir Jonas Basanavičius. Vokietijos valdomoje Mažojoje Lietuvoje J.Zauerveinas (1831-1914) praleido apie ketvirtį amžiaus. Išgarsėjęs liberaliomis pažiūromis, mokėjęs 60 pasaulio kalbų šviesuolis iš Tilžės ir Šilutės dažnai atvykdavo ir į Klaipėdą, bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje.

J.Zauerveinas propagavo tuo metu Rusijoje ir Vokietijoje engiamų mažųjų tautų lygiateisiškumo pricipus, smerkė imperinę politiką, valdžios priespaudą. Jo idėjų įkvėptas Jonas Basanavičius su savo bendraminčiais bei pasekėjais persikėlęs į Rytprūsius pradėjo ten spausdinti pirmuosius periodinius lietuviškus leidinius - „Varpą“ ir „Aušrą“.

J.Zauerveino siluetą papildo paminklo akmenyje iškaltas posmas iš jo garsiausio poezijos kūrinio - eilėraščio „Lietuvininkais esame mes gimę, lietuvininkais turime ir būt".

YouTube kanalas

tv-clip-art

... from Klaipeda

Happy Klaipeda

3-D Klaipėda

Virtuali_Klaipeda_pic

 

Vaizdo kameros Klaipėdoje

saugus_miestas2  Vaizdo kameros mieste. Stebėkiti transliuojamą vaizdą realiuoju laiku.

Konverteriai

Matavimo vienetų konverteris

units
 

Valiutos konverteris

currency-trading

Pasaulio laiko zonos

earth_time

Pasaulio šalių šventės

World map

Yra klausimų?

question_man feeder_2
Bill of Lading, Feeder, FCL, ...
FCL document-icon