Bill of Landing ar konosamentas - kas tai?

bl_sampleKonosamentas (Bill of Lading), B/L - dokumentas, įrodantis abiejų šalių sutarties sudarymo faktą ir patvirtinantis užsakovo teisę gauti iš krovinio gabenimo kompanijos nurodytą krovinį. Konosamentas patvirtina faktą, kad krovinys (jūros konteineris) yra pakrautas į laivą ir yra gabenamas iki nurodytos paskirties vietos ir uosto. Dažniausiai išduodami 3 (arba sutartą jų skaičių, kuris yra nurodomas konosamente) originalūs konosamentai (sutr. OB/L arba OBL) su užrašu „Originals", kuriuos gavėjas paskirties uoste privalo pateikti krovinio gabenimo kompanijos (Linijos arba logistikos kompanijos) agentui prieš atsiimdamas krovinį. Nepateikus visų 3-jų, prekės gali būti neišduotos. Daugelis Linijų , prieš išduodant krovinį, reikalauja Gavėjo pasirašyti Originalių konosamento priekinėje pusėje.

Krovinys gali būti išduotas ir pagal „Express release" instrukcijas, kai pakrovimo uoste konosamentų komplektas yra priduodamas Linijos agentui, o šis siųnčia  patvirtinimą paskirties uosto Linijos agentui, kad krovinio Gavėjas gali atsiimti prekes nepateikdamas jokių konosamentų.
bl_sample_side
Konosamentas gali būti:

  1. vardinis: perduodamas vardiniais perdavimo įrašais ar kitokia forma (kroviniai išduodami krovinių gavėjui, asmeniui kuriam konosamentas buvo perduotas, laikantis tam tikrų taisyklių);
  2. orderinis: perduodamas vardiniais ar blankiniais perdavimo įrašais (kroviniai išduodami siuntėjui, gavėjui, paskutiniam nurodytam asmeniui perdavimo sąraše);
  3. pareikštinis: perduodamas įteikiant (kroviniai išduodami konosamento pateikėjui).
Jeigu konosamentas buvo sudarytas keliais egzemplioriais, tai, išdavus krovinį pagal pirmą pateiktą konosamentą, kiti konosamento egzemplioriai netenka teisinės galios.

 Jei su 1 ir 3 tipo konosamentais maždaug aišku, tai dėl  2 tipo konosamento dažnai iškila neaiškumų.

Orderinis konosamentas  "To Order"  Bill of Lading

Orderinio konosamente Gavėju (angl. Consignee) įrašyta:
      "To order of ..... (įmonės ar  banko pavadinimas)|
      "To Order of Shipper"  - Siuntėjo nurodymu
      "To Order"  – tas pats, kai ir  “To Order of Shipper”, t.y. Siuntėjo nurodymu.

Keleta savokų:
Vardiniis perdavimo įrašas - disponavimo teisės perdavimas įvardintai įmonei.
Blankiniais perdavimo įrašas - asmens, turinčio disponavimo teisę (Siuntėjo arba Gavėjo), įrašas konosamente, patvirtinantys disponavimo teisės perdavimą kitam asmeniui. Gali būti tokių įrašų grandinė, t.y. nuo vienos įmonės kitai, o krovinys išduodamas įmonei, kurį įrašytą paskutinę. Blankinis įrašas daromas taip: priekinėje konosamento pusėje (žr. pav.) įmonė įrašo:
      “To Order of ....(sekančios įmonės pavadinimas)”   ir  “įmonė, asmuo, spaudas,parašas, data”
      pvz.  “To Order of  ABC Company” , (įmonė, asmuo, parašas, data)

Toliau įmonė “ABC-Company” gali atlikti kitą blankinį įrašą ir perduoti krovinio disponavimo teisę (dažn. parduodant krovinį) kitai įmonei. Jeigu įmonė atlieka blankinį įrašą, bet neįrašo “To Order...”, o tik pasirašo konosamente  “įmonė, asmuo, spaudas, parašas, data”, tai konosamentas tampa pareikštiniu, o krovinys  išduodamas konosamento pateikėjui.

Jeigu įrašas konosamente  bus atliktas sekančiu būdu:
       "To ....  (įmonės pavadinimas)  ir  “asmuo, spaudas, parašas, data “
– toks įrašas tampa vardiniu perdavimo įrašu. Konosamentas tampa vardiniu, o krovinys bus išduotas tik tai paskutinei įrašytai įmonei. Jokie kiti perdavimo įrašai jau negalios.


YouTube kanalas

tv-clip-art

... from Klaipeda

Happy Klaipeda

3-D Klaipėda

Virtuali_Klaipeda_pic

 

Vaizdo kameros Klaipėdoje

saugus_miestas2  Vaizdo kameros mieste. Stebėkiti transliuojamą vaizdą realiuoju laiku.

Konverteriai

Matavimo vienetų konverteris

units
 

Valiutos konverteris

currency-trading

Pasaulio laiko zonos

earth_time

Pasaulio šalių šventės

World map

Yra klausimų?

question_man feeder_2
Bill of Lading, Feeder, FCL, ...
FCL document-icon