Klaipėdos smuklės

Klaipėdoje smuklės atsirado XV a. XVIII a. mieste buvo jau dvi privilegijuotos smuklės. 1645 m. privilegija suteikta smuklei „Hotel de Russie", kur ne kartą buvo apsistoję rusų carai ir carienės. Prūsijos karaliaus Friedricho Vilhelmo ediktas, kur buvo nurodyta visiems keliautojams nakvoti tik smuklėse, suaktyvino jų atsiradimą.

Augant miestui, smuklių tik daugėjo. 1825 m. mokesčius mokėjo 125 Klaipėdos smuklių savininkai. XIX a. trečiajame dešimtmetyje Klaipėdoje jau veikė 185 smuklės.

Pagal 1475 m. privilegiją kiekvienas miesto gyventojas turėjo teisę daryti alų ir juo prekiauti. Jau XVII—XVIII a. Klaipėdos smuklėse buvo daromas ir pardavinėjamas alus. Po didžiojo 1854 m. gaisro mieste liko tik keturios alaus daryklos. XX a. pr. buvo tik devyni restoranai, keletas kavinių ir penki restoranai su sodais: „Būrų stuba" Liepų gatvėje; „Baltoji gulbė"; Veisono vyninė Žvejų gatvėje; „Auksinis liūtas"; „Auksinis rutulys"; „Baltasis liūtas"; „Baltų kiemas" (dabartinė „Europa") Friedricho Vilhelmo ir kitose senamiesčio gatvėse. Savininkai, norėdami privilioti lankytojų, daug dėmesio skyrė interjerui.

Klaipėdoje išliko 2 senieji smuklės pastatai: vienas jų tebestovi Liepų gatvėje Nr. 5, kitas, išsiskiriantis dydžiu ir puošnumu, vadintas Vokiečių namais, tebestovi Turgaus aikštėje Nr. 23.

Netoli turgavietės buvo smuklė „Juodasis erelis" su didžiulėmis arklidėmis ir sandėliais. Čia buvo galima iš karto iškinkyti 50—60 arklių. Buvusioje Palangos (dabar - Šimkaus) gatvėje garsėjo didelis viešbutis su smukle „Prūsų kiemas", kur buvo galima nakčiai iškinkyti net šimtą arklių...

Apie kavinę „Germania"

Kas iš klaipėdiečių nežinojo senosios kavinės Palangos gatvėje, priešais magistratą ir gaisrinę, kurią pamėgo ištisos kartos ir kurioje lankydavosi skirtingo amžiaus ir skirtingos visuomeninės padėties bei išsilavinimo žmonės. Čia buvodavo darbininkai, tarnautojai, amatininkai, pirkliai ir valdininkai. Čia buvo galima pamatyti net ir miesto merą, žinoma, tik ypatingomis progomis. Pavyzdžiui, kai biudžeto svarstymai trukdavo iki vidurnakčio, ir nuo ilgo posėdžiavimo išvargę miesto tėvai mero, kuris buvo ir miesto iždininkas, būdavo kviečiami išgerti po taurelę. Dažniausiai iškalbingajam merui pavykdavo po užsitęsusių posėdžių suburti visus patarėjus „po viena skrybėle" ir priimti vienbalsį nutarimą. O tam miesto iždininkas nepašykštėdavo vizito į pamėgtąją kavinę.

Spausdinti El. paštas