St. Šimkaus konservatorija (St. Šimkaus g.15)

Simkaus konservatorija Vydunas lentaVydūno istorinė lenta ant pastato fasadoSt.Šimkaus konservatorija St.Šimkaus g. 15 adresu. Namas pastatytas XX a. pr. ir yra miesto istorinė vertė. 1923 - 1939 m. čia veikė Stasio Šimkaus įkurta pirmoji muzikos mokykla Klaipėdos krašte. Čia dirbo įžymūs lietuvių kultūros visuomenės veikėjai: Stasys Šimkus (1887 - 1943), Ignas Prielgauskas (1871 - 1956), Vydūnas (1868 - 1953) Juozas Karosas (1890 - 1981). Šiuo metu tai S. Šimkaus konservatorija.

Karinė žinyba 1872 m. nupirko sklypus Palangos (dabar S. Šimkaus g.) ir Luizės gatvėse, kad galėtų pastatyti butus ir biurus. 1886 m. gruodžio 1 d. Palangos gatvėje duris atvėrė prabangus Karininkų kazino. Vėliau šį namą nupirko miestas. Jame pradėjo kurtis 1923 m. įsteigta, o 1927 m. suvalstybinta Klaipėdos muzikos mokykla, kuri ir prieškariu vadinta konservatorija. Šiame pastate buvo įsteigtas ir pirmasis miesto muziejus.

Simkaus mokykla karininku kazinoKarininkų kazino Palangos g.Simkaus mokylkla Karininku kubas XXprKarininkų klubas Palangos g., XX pr.

Kai 1930 m. konservatorija buvo uždaryta, čia pradėjo veikti privati mokykla. 1938 m. miesto valdžia namą nugriovė, prijungė du gretimus sklypus ir surentė pastatą policijai. Vietoje gražaus pastato su bokšteliais 1938 m. dabartinėje S. Šimkaus gatvėje iškilo konstruktyvistinio stiliaus trijų aukštų su mansardomis administracinis statinys policijai ir Klaipėdos krašto seimeliui. Pastatas buvo statomas jau iki tol užstatytuose sklypuose, todėl vietomis panaudotas buvusių namų sienų mūras. Statinys stačiakampio plano, su pusrūsiais (juose numatytos kameros daboklei). Vidaus išplanavimas elementarus: per visus aukštus išilgai — koridoriai, abipus jų — kabinetai. Iš gatvės pusės, prie pat pastato kampų — dvejos durys. Todėl, bet kurioje vietoje pertvėrus koridorių, savarankiškai galėjo veikti dvi įstaigos. Fasadai be architektūrinių detalių. Išorinių durų portalai ir cokolis apdailinti klinkerinėmis plytomis.

Simkaus muzikos mokykla XX 3desimtSt.Šimkaus muzikos mokykla,
XX a. 3 dešimt.
Simkaus muzikos mokyklaSt.Šimkaus muzikos mokykla šiandien

Klaipėdos muzikos mokykla (KMM) – muzikos mokykla, Klaipėdoje veikusi 1923–1939 m., iki 1930 m. neoficialiai vadinta Klaipėdos konservatorija. Įkurta Stasio Šimkaus iniciatyva. KMM turėjo fortepijono, vargonų, dainavimo, teorijos ir kompozicijos, orkestro (veikė visos simfoninio orkestro instrumentų klasės), nuo 1927 m. ir pedagogikos klases. Kai kurių specialybių programos prilygo konservatorijos programoms. 1923–1928 m. mokinių skaičius išaugo nuo 114 iki 166, 1928–1930 m. mažėjo – liko tik 65. 1930–1939 m. mokėsi nuo 70 iki 120 mokinių. Iki 1927 m. Klaipėdos muzikos mokykla turėjo internatą – neturtingi gabūs mokiniai buvo nemokamai mokomi ir išlaikomi.

Prie Klaipėdos muzikos mokyklos 1925–1927 m. veikė kursai muzikos mokytojams, buvo leidžiami žurnalai „Muzikos menas“, „Muzika“, „Muzikos atžalos“. Mokykloje buvo mišrus ir vyrų chorai, 1925–1930 m. simfoninis orkestras, kuriam vadovavo S. Šimkus, 1927–1928 m. – Juozas Gaubas. Orkestras daug koncertavo Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose.

1925 m. KMM suvalstybinta, 1930–1937 m. veikė kaip privati muzikos mokymo institucija, 1937 m. vėl suvalstybinta. 1939 m. Vokietijai užgrobus Klaipėdą KMM pavasarį perkelta į Šiaulius, o vasarą uždaryta.

Šiuo metu, kai 1993mokyklai suteiktas konservatorijos vardas,  mokyklos veiklą tęsia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija.

Simkaus mokyklaSt.Šimkaus muzikos mokyklaSimkaus konservatorijaSt.Šimkaus konservatorija

Spausdinti El. paštas